Doğasında bal yapmak vardır arının. Bir çok sosyal çiçekten aldığı özleri, çiçeklerin ruhuna ve özüne uygun olarak bala dönüştürür. Bal birçok farklı çiçeğin özünden oluşmaktadır. Doğal olan; ideal olan da budur.

Arı bu doğal/ideal olana ulaşmak için canla başla o çiçek senin bu çiçek benim deyu dolaşır.
Çiçek özü arının bal torbacığındayken çiçek özündeki şeker kimyasal bir değişim geçirir. Bu özümsemedir. İdeal olana ulaşmada mühim bir aşamadır. Önce torbacığına alır özleri. Çiçek özünde bulunan suyun alınması gerekmektedir. Ayrıntılardan, faydasız olandan tabiri caizse curcunadan arınma aşamasıdır. Saf olana ulaşma halidir.
Balın içeriğinde bir çiçeğin özünün fazla olması da yine o yerde o çiçeğin fazla oluşunun doğal sonucudur.
Çiçek özleri bir arı tarafından alınmışsa muhakkak bala dönüşecektir. Doğal olan budur. Bu özü alan arının onu bala dönüştüreceği gibi veya bu özlerin kovanda buluşması ile bir peteğin örülmesi gibi… Doğala doğru zorunlu bir yolculuk vardır adeta.
Petek bazen birçok farklı çiçeğin özünden oluşur. Herbir çiçek ayrı bir lezzet ve özellik katar bala.
Bu petekten süzülen bal fayda sağlayacaktır. Bal ideal olandır: Şifa verir, tat verir, can verir. Nihayetinde erdemli bir bünye oluşturur.
İdeal olan baldır. Bal doğal olandır. Tüm arıların çabası bu ideal olana ulaşmaktır. Arılar bunu yaparken ideal bir amaç uğruna yaparlar. Kendilerinin yararına bir şey değildir istedikleri. Kendilerini aşan, kendilerinden öte ideal bir mutluluk kaynağına ulaşmak gibi bir şeydir.
Balın mükemmel olmasını isterler. Bu nedenle çiçek çiçek dolaşırlar.
Balın tatlı olmasını isterler. Bilirler ki balın doğasında bu var.
Bu ideal olana ulaşmak için yaşamlarını verirler. Sevgili, kıymetli arılar… İdeal bir sevgiyle…

İDEAL YAZI SÖZLÜĞÜ:

Arı : İdeal Hukuk Kulübü üyeleri şahsında tüm hukukçular.
Çiçek : Birey/Toplum
Çiçek özü : Düşünce/Örf
Torbacık : Bilgi
Petek : Kanun
Bal : İdeal Hukuk
Erdemli bünye: Toplumsal düzen

Abdullah İslamoğlu

Reklamlar