Adalet?
Peygamber Efendimizin cahiliye döneminde o zorluklara rağmen bıkmadan, yılmadan anlattığı, insanlara yaymaya çalıştığı, tüm hükümdarlarımızın sağlamaya çalıştığı adalet, sadece bir sözcük mü, para mı, güç mü veya bunlarla satın alınabilecek kadar basit bir kavram mı? Ya da geciken bir hak mı?
Adil olmaktır adalet, gerçeği, hakkı canının yanacağını bile bile savunmaktır. Onu ortaya çıkarmaktır satın alınamayacak kadar değerli, paha biçilemeyecek kadar kutsal bir görevdir. Peki, günümüzde toplumlar neden adalete olan inancını kaybetmiş? Neden Hz. Ömer’den sonra adalet yok olmaya yüz tutmuş. Aslında cevabı çok basit. Artık adalet parayla satın alınmaya çalışıldığı, güçlü kim ise onun adaleti geçerli olmaya başladığı için adalet anlamını kaybetmeye başladı.
Hz. Ömer’in bize bırakmış olduğu adaleti devam ettirebilmek bizim en büyük borcumuz, tüm kutsal kitaplarda ve tüm dinlerde bir şekilde emredilen ve bizim kutsal kitabımızda da bize “ Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” Bu ayeti kerimenin izinde adaleti her halükarda yerine getirip, hukukçuların bu inançla bu yönde hareket etmeleri gerekmektedir.
Bir hukukçunun en büyük hayali adaleti gerçekleştirebilmek olmalı para, pul ve mevkiden önce. “Adalet zaten yok sen mi getireceksin o adaleti?” diyenler, sözümüz size bir kişi bir kişidir. O bir kişi adaleti yerine getirmeye çalışırsa amacı o olursa onun sayesinde nice adaletli günler gelecektir. İnanç, sabır ve azimle dünyaya adaleti, barışı yaymaya gönül vermiş olan, bunu yerine getiren tüm kişilere ayrıca bu yolda ilerlemeye söz vermiş olan tüm hukukçulara ve adalet yolunda şehit olan sayın cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın anısına saygıyla…
NESLİHAN AKBULUT

Reklamlar